Teknisk informasjon:

Størrelse på anlegg: 1-4.000 m2

Type produksjon: Diverse grønt og bær

Kontaktperson:

Stein Erik Sørstrøm

Epost: post@groweasy.no

Tlf: +47 99536050

Adresse: TBD

Industriskala prosjekter

Prosjekter under planlegging i Trøndelag, Møre og Romsdal og Viken. Her snakker vi om spennende prosjekter der dyrkingsformålet spenner vidt, fra alger til fiskefor, urter til sild og salat og bær til restauranter og butikk kjeder på Østlandet. Prosjektene er i en forberedende fase.

dyrkningstunnel 10 stk
jordbær tunneldyrking

Del: