Teknisk informasjon:

Størrelse på anlegg: 200 m2

Type produksjon: Tre sorter bær

Kontaktperson:

Olav Leirvik

Epost: Post@groweasy.no

Tlf: 95916070

Adresse: Ørlandet

Dalebro Gård, Ørlandet

Anlegget levers i mars 2021. Anlegget vil bli lokalisert på Dalebro Gård som er en av de større bær-gårdene på Ørlandet. I første omgang sikter Dalebro seg inn på et anlegg på 3-400 m2. Området er vindutsatt og dyrking i tunnel og drivhus vil bidra til bedre vekst- og arbeidsvilkår. Det er lite aktuelt med ordinære dyrkingstunneler i dette området pga tidvis sterk vind. Se http://www.dalebro.no

Vi regner med at Groweasy-anlegget skal «stå han av» her som i Aure og Kristiansund.

Besøksadresse er Dalebro v/Monica og Olav Leirvik, Opphaug, Ørlandet. http://www.dalebro.no

Del: