Teknisk informasjon:

Størrelse på anlegg: 32 m2

Type produksjon: Grønnsaker, urter og blomster

Kontaktperson:

Ivar Blikø

Epost: Ivar@bliko.no

Tlf: +47 93058756

Adresse: Hitra

Hitra, hageanlegg

Anlegget på Hitra er et hageanlegg på 4 x 8 m med utviklingsoppgaver. Størrelsen vil dekke mange hageeieres behov for dyrkingsareal. Formålet med etableringen er å fokusere på utvikling av praktiske løsninger som inventar og belysning for hagedrivhus.

Anlegget leveres i mars 2021.

Kontaktperson er Ivar Blikø som har deltatt som rådgiver i Groweasy-prosjektet fra starten.

Del: