Teknisk informasjon:

Størrelse på anlegg: 95 m2

Type produksjon: Testanlegg

Kontaktperson:

Stein Erik Sørstrøm

Epost: post@groweasy.no

Tlf: +47 99536050

Adresse: Aure

Aure, testanlegg

Groweasy testanlegg i Aure. Anlegget er det første som ble satt opp sommeren 2020. Benyttes i forbindelse med utprøving av konsept og testing av ulike typer duk. Vi fortsetter arbeidet i 2020-2021 med test av lufteløsninger (automatiske lufteluke i tak) og test av automatisk vanning basert på fuktsensorer.

Anlegget står oppmontert på et værutsatt område med endeveggen pekende rett mot sørvest som er dominerende vindretning. Så langt har anlegget taklet vindstyrker (i kastene) på 22-25 m/s.

Besøksadresse er Postvollen, Gridsvågveien 283, 6690 Lesund

Del: